A M Ø B E
Eelume - Timeline.00_01_31_01.Still008.jpg

Equinor - Reshaping Underwater Operations Animasjonsfilm

Animasjonsfilm av robotslanger utviklet av Eelume.

Equinor - Reshaping Underwater Operations


 

år: 2018

kunde: Equinor og Eelume

 

produksjon: Amøbe OG TYD

LYD: RUBEN ÅENG

 
 
 
 

Subsea robots at the åsgard field

Langt ute i Norskehavet, på 300 meters dyp, ligger Åsgardfeltet. Der nede på havbunnen finnes verdifulle installasjoner og rørledninger som trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Hittil har dette arbeidet blitt utført manuelt fra skip, en løsning som er kostbar, tidkrevende og lite miljøvennlig.

Trondheimsselskapet Eelume har utviklet robotslanger som kan overta og effektivisere disse oppgavene. De skal senkes ned på havbunnen i Åsgardfeltet, og vil i en prøveperiode utføre vedlikehold, justere ventiler, inspisere rørledninger og se til at alt til enhver tid er i orden.

Robotene styres fra Equinors kontrollsentre på land, men vil etter hvert bli autonome ved hjelp av kunstig intelligens. I fremtiden skal robotslangene forhåpentligvis bo på havbunnen permanent, og utføre oppgavene sine på egen hånd. Fremtiden er fantastisk spennende!

Eelume og Equinor valgte Amøbe til å produsere en animasjonsfilm som viser robotene i aksjon. I tett samarbeid skapte vi en engasjerende og vakker film som tydelig demonstrerer robotslangenes fleksibilitet og funksjonalitet i situasjoner de er spesielt godt egnet til.

En fantastisk inspirerende jobb for et nyoppstartet animasjonsstudio!

 
 
Eelume - Timeline.00_00_05_24.Still001.jpg
Eelume - Timeline.00_00_30_20.Still002.jpg
Eelume - Timeline.00_00_37_16.Still003.jpg
Eelume - Timeline.00_01_08_11.Still005.jpg
Eelume - Timeline.00_01_31_01.Still008.jpg
Eelume - Timeline.00_01_23_16.Still007.jpg
Eelume - Timeline.00_01_37_03.Still009.jpg
 
 

RND

 
Eelume_Materialtest_v02_small.jpg
Torque_tool_v01.jpg
Ladepunkt_v02.jpg
Subsea_Layout_v02.jpg